Crkva Sv. Petra i Pavla - turistička tabla
[Općina Bednja]